فصل هفتم علوم ششم

‎‎جمعه, ۱۴ آذر ‎۱۳۹۹

فصل هفتم علوم ششم

 ورزش و نیرو (2) 1- به نیروی جاذبه ی زمین گرانشی نیز گفته می شود

 

2- نیرویی که باعث جذب خرده های کاغذ به شانه می شود الکتریکی نام دارد .

 

3- هرچه از سطح زمین دور می شویم ، نیروی کشش زمین بر روی اجسام کمتر می شود

 

4- نیرویی که باعث جذب آهن به آهن ربا می شود مغناطیسی است .

 

5- واحد اندازه گیری نیرو نیوتون می باشد .

 

6- برای اندازه گیری جرم های کوچکتر به جای کیلوگرم از گرم استفاده می کنیم

 

7- هواپیما برای بلند شدن از سطح زمین باید بر کدام نیرو غلبه کند ؟

د: گرانش 

 

8- نیرویی که اجسام را به طرف زمین می کشد چه نام دارد ؟

ج: گرانش 

 

9- چه نیروی باعث می شود  بادکنک بر اثر مالش با پارچه به دیوار بچسبد ؟

نیروی الکتریکی 

 

10- نیرویی که از طرف زمین بر جرم جسم وارد می شود و آن را به طرف پایین می کشد چه نام دارد ؟

وزن

 

11- نیروی مغناطیسی را تعریف نمایید ؟

      نیرویی که یک آن ربا به آهنربای دیگر وارد می کند ، نیروی مغناطیسی نام دارد .

 

12-دو راه برای کاهش اصطکاک است نام ببرید ؟

صاف کردن سطوح ، روغن کاری سطوح

 

13- آیا موقعیت هایی را می شناسید که دو جسم بدون تماس باهم ، به یکدیگر نیرو وارد کنند ؟

1) وقتی قطب های هم نام دو آهن ربا نزدیک هم باشند ، برهم نیروی دافعه وارد می کنند .

2) نیروی جاذبه ی زمین اجسام را به سمت خود می کشد .

3) وقتی دو بادکنک رابا موی سر مالش دهیم و آنها را در فاصله ی نزدیک به هم نگه داریم برهم نیروی الکتریکی وارد می کنند .

 

14- چرا اجسام به سمت زمین سقوط می کند ؟

به دلیل نیرویی که از طرف زمین بر هر جسم وارد می شود .

 

15- نیروی گرانشی چیست ؟

نیروی جاذبه ای است که از طرف زمین بر همه ی اجسام وارد شده و آن را به طرف زمین می کشد .

 

16- چرا وقتی شیر آب را باز می کنیم ، آب بلافاصله به سمت زمین جریان می کند ؟

    نیروی گرانش زمین آب را به طرف پائین می کشد .

 

17- جرم چیست ؟

به مقدار ماده ی تشکیل دهنده ی یک جسم جرم می گوییم .

 

18-  مقدار جرم با چه وسیله ای اندازه گیری می شود ؟

با ترازو

 

19-  واحد(یکای)اندازه گیری جرم چیست ؟

کیلو گرم

 

20-  چرا زمین و سیاره ها به دور خورشید می چرخند ؟

در اثر نیروی گرانش 

 

21-  چرا وقتی لیوان آب را کج می کنیم آب به سمت پایین می ریزد ؟

 به دلیل نیروی گرانش زمین

 

22- منظور از نیروی مغناطیسی چیست ؟

    نیرویی که یک آهن ربا به یک آهن ربای دیگر وارد می کند ، نیروی مغناطیسی نامیده می شود .

 

23- چه موقع نیروی بین دو آهن ربا ، رانشی (دافعه) است ؟

    هرگاه قطب های همنام دو آهن ربا را به هم نزدیک کنیم .

 

24- نیروی الکتریکی چیست ؟ مثال بزنید .

   نیروی را که بین دو جسم پس از مالش باعث جذب یا دفع آن ها می شود ، نیروی الکتریکی می گویند . مثلا 

 

25- وقتی با شانه ی پلاستیکی موهای خود را شانه می کنید ، موهای شما را می کشد . چرا؟

 بین آن ها نیروی الکتریکی از نوع ربایشی وجود دارد .

 

26- اگر همان شانه باردار را به جریان شیر آب نزدیک کنیم چه مشاهده می کنیم ؟

   مسیر آب به سمت شانه منحرف می شود .

 

27-چرا ترمز کردن سبب کند شدن و توقف وسیله ی نقلیه می شود ؟

   در اثر نیروی اصطکاکی که بین چرخ ها و لنت های ترمز و هم چنین نیروی اصطکاکی که بین چرخ ها با سطح زمین وجود دارد .

 

28-  نیروی اصطکاک چیست ؟

   نیرویی که سبب کند شدن حرکت یک جسم می شود . این نیرو همیشه بر خلاف جهت حرکت جسم است .

 

29  - دو جسم چگونه به هم نیرو وارد می کنند ؟

در اثر تماس با یکدیگر به هم نیرو وارد می کنند .

 

30 -یا امکان دارد که دو جسم بدون تماس با هم به یکدیگر نیرو وارد کنند ؟ مثال بزنید .

بله ، تأثیر دو قطب هم نام آهنربا به هم ــ نیروی جاذبه ی زمین بر اجسام

 

31 - چرا اجسام به سمت زمین سقوط می کنند ؟

به علت نیرویی که از سمت زمین به آن ها وارد می شود .

 

32- نیروی گرانشی چیست ؟

نیرویی است که زمین به همه ی اجسام نزدیک خود وارد می کند و آن ها را به طرف خود می کشد .

 

33- وزن یا جرم را تعریف کنید .

نیروی جاذبه ای که زمین به یک جسم وارد می کند ، وزن یا جرم جسم نامیده می شود .

 

34- جرم اجسام با چه وسیله ای اندازه گیری می شود و واحد آن چیست ؟

با ترازو و واحد آن کیلو گرم است .

 

35- چرا زمین و سیاره ها به دور خورشید می چرخند ؟

در اثر نیروی گرانشی

 

36- نیروی مغناطیسی چیست ؟

نیرویی که یک آهنربا به آهنربای دیگر وارد می کند ، نیروی مغناطیسی نامیده می شود .

 

37-نیروی الکتریکی چیست ؟

نیرویی که بعد از مالش دو جسم به هم سبب جذب یا دفع آن ها می شود ، نیروی الکتریکی می گویند .

 

38 - برای نیروی الکتریکی مثال بزنید .

مالش دادن جداگانه ی دو بادکنک به پارچه ی پشمی ـــ مالش دو لوله ی پلاستیکی به موی سر ـــ مالش لوله یا شانه ی پلاستیکی به موی سر و نزدیک کردن آن ها به تکه های کوچک کاغذ

 

39-  اگر نیروی اصطکاک نبود و در حرکت بودیم ، چه اتفاقی می افتد ؟

    نمی توانستیم در یک جا ساکن شویم .

 

40- با توجه به حرکت جسم در شکل مقابل ، جهت نیروی اصطکاک کدام سمت است ؟

   چون جسم به سمت راست حرکت می کند ، جهت نیروی اصطکاک به سمت چپ است .

 

41- کف دو دست خود را به هم مالش دهید ، چه احساس میکنید . چرا ؟

دستمان گرم می شود ، نیروی اصطکاک باعث ایجاد گرما می شود .

 

42- نیروی اصطکاک در کدام حالت ها بیش تر است ؟

هرچه سطح تماس بین دو جسم ، ناهمواری و پستی و بلندی بیشتری داشته باشد ، اصطکاک بیشتر است .

 

43- آیا اصطکاک می تواند مضر نیز باشد ؟

بله در چرخ های فلزی نیروی اصطکاک بین دو فلز باعث ساییده شدن آن ها می شود .

 

44- دو نیروی غیر تماسی را نام ببرید ؟

 نیروی جاذبه (گرانش)

– (نیروی مغناطیسی)

 

45- شباهت و تفاوت نیروی مغناطیسی و گرانش را بنویسید ؟

شباهت :

هر دو اجسام را به سوی خود می کشند .

تفاوت :

1) آهن ربا فقط اجسام آهنی را به سوی خود می کشد اما گرانش همه ی اجسام را .

2) نیروی مغناطیسی دافعه نیز دارد . اما گرانشی فقط جاذبه است .

 

46- نیروی مقاومت هوا چیست ؟

نیروی مقاومتی است که از حرکت یک جسم در هوا جلوگیری می کند .

نظرات (۰)
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی
Arrow دانلود اپلیکیشن