فصل هفتم علوم سوم

‎‎يكشنبه, ۱۶ آذر ‎۱۳۹۹

فصل هفتم علوم سوم

 نور و مشاهده اجسام 1-برای دیدن اجسام........... لازم است.

نور

 

2-منبع نور چیست؟

جسمی است که نور تولید می کند.

 

3-چرا عقربه ھا و اعداد بعضی از ساعت ھا در ھنگام تاریکی شب قابل دیدن ھستند؟

زیرا از موادی ساخته شده اند که در تاریکی از خود نور تولید می کنند.

 

4-چند منبع نور را نام ببرید.

شمع- لامپ – کرم شب تاب و خورشید.

 

5-بازتابش نور را تعریف کنید.

وقتی نور خورشید یا چراغ قوه به آینه میتابد،از آن برمی گردد.به این پدیده بازتابش نور گفته میشود.

 

6-چه اجسامی می شناسید که می توانند مثل آینه نور را بازتاب می دھند؟

سطح آب صاف و زلال ،سینی براق ، قاشق استیل و شیشه.

 

7-اگر نور به سطح صاف و صیقلی برخورد کند به طور ............. بازتابش می کند.

 منظّم

 

8-وقتی نور به سطح ناصاف و غیر صیقلی برخورد کند،به طور .................بازتابش میکند.

 نامنظّم

 

9-یک نمونه سطح صاف و صیقلی و یک نمونه سطح ناصاف و غیر صیقلی نام ببرید.

 سطح صاف و صیقلی مثل آینه و سطح ناصاف و غیر صیقلی مثل کاغذ آلومینیم چروک.

 

10-ھر چیزی که بتواند نور را به طور منظّم بازتاب دھد،مانند...........عمل می کند.

 آینه

 

 11-آینه ھای معمولی را چه می نامند؟

 آینه ی تخت.

 

12-انواع آینه ھا را نام ببرید.

 آینه ھای معمولی،آینه ھای فرورفته و آینه ھای برآمده.

 

13-چند نمونه از کاربردھای آینه را نام ببرید.

 آینه ی دندانپزشکی ، آینه ھایی که در پیچ جاده ھا وجود دارند،آینه ھای جلوی خودروھا،آینه ھایی که در معماری و تزیین سطح دیوارھا استفاده می شوند.

 

14-ما چگونه اجسام را می بینیم؟

 وقتی نور از منبع نور به جسم می تابد و بازتاب آن وارد چشم می شود،ما می توانیم اجسام را ببینیم.

 

15 -شرایط لازم برای دیدن اجسام را بنویسید.

1) نور وجود داشته باشد.

2) مانعی بین جسم و نور وجود نداشته باشد(نور به جسم برخورد کند)

3) نور پس از برخورد به جسم ،به چشم ما برسد.

 

16-زیردریایی ھا برای دیدن اجسامی که در سطح آب قرار دارند از...............استفاده می کنند.

 ( زیر دریایی )

 

17-چشم زیر دریایی از چه چیزھایی ساخته می شود؟

 از دو آینه ی موازی که به طور سر و ته مقابل ھم قرار گرفته اند، ساخته می شود.

 

نظرات (۰)
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی
Arrow دانلود اپلیکیشن