فصل دهم علوم سوم

‎‎يكشنبه, ۱۶ آذر ‎۱۳۹۹

فصل دهم علوم سوم

 نیرو ، همه جا (2) 1-اگر دو آھن ربا نزدیک ھم قرار بگیرند چه اتفاقی می افتد؟

به ھم نیرو وارد می کند.

 

2-اگر دو سر مثل ھم آھن ربا ھا را به ھم نزدیک کنیم ، ھم دیگر را......................

دفع می کنند

 

 3-  اگر دو سر  مخالف آھن رباھا را به ھم نزدیک کنیم، ھمدیگر را .................

جذب می کنند 

 

4- دو ................می توانند بدون تماس ،ھمدیگر را جذب یا دفع کنند.

آھن ربا

 

5- آیا دو جسم می توانند بدون تماس با یکدیگر به ھم نیرو وارد کنند؟ مثال بزنید.

پبله – نیرویی که دو آھن ربا به یکدیگر وارد می کنند و نیرویی که کره ی زمین به اجسام ِ وارد می کند، ھر دو بدون تماس اجسام صورت می گیرند.

 

6-نیروی کشش زمین جسم را به سمت خود می کشد. به این نیرو ، کشش زمین می گویند. زمین در چه کارھایی به ما کمک می کند؟

ریختن آب در لیوان، سرازیر شدن آب از کوه ، فرو اُفتادن قطرات باران به زمین.

 

7- زمین اجسام را به سمت ...................می کشد.

پایین 

 

8-نیروی بین دو آهن ربا از نوع .............. است.

نیروی کشش

 

9- آیا نیرویی کره ی زمین بر اجسام مختلف وارد می کند، یکسان است؟

خیر، هر چه جرم جسم بیشتر باشد،زمین آن را با نیروی بیشتری به طرف خود می کشد.

 

10- ھر چه جرم جسم بیشتر باشد، زمین با نیروی ................. به سمت خود می کشد.

بیشتری

 

11-اگر یک طرف فنر را در دست بگیریم و طرف دیگر آن را به جسم وصل کنیم،کشیدگی فنر چه نیرویی را نشان می دھد؟

نیروی کشش

 

12-ھر چه جسم سنگین تر باشد، نیروی لازم برای بلند کردن آن .................است.

بیشتر

 

 13-به کمک چه وسیله ای می توان اجسام سنگین را جا به جا کرد؟

به کمک اھرم.

 

14-اھرم چیست؟

میله یا وسیله ای که با آن و به کمک تکیه گاه جسم را بلند یا جا به جا می کنیم، اھرم نام دارد.

 

15-چند نمونه از اھرم ھا را نام ببرید.

قیچی – ترازوی دو کفه.

 

نظرات (۰)
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی
Arrow دانلود اپلیکیشن