گام به گام درس سوم فارسی هفتم

گام به گام درس سوم فارسی هفتم

 نسل آینده ساز  

 پاسخ خودارزیابی صفحه 35 فارسی هفتم 

 

1. امتیازات یک نوجوان و جوان خوب را از دیدگاه رهبر معظّم انقلاب، بیان کنید.

جوان و نوجوان خوب اهل فکر کردن ، دریافتن و تحلیل کردن هستند

 

2. منظور از عبارت «آینده با حرف ساخته نمی شود» چیست؟

با حرف زدن نمی توان آینده را ساخت و به پیشرفتی دست پیدا کرد . ساختن آینده نیاز به تلاش و کار هوشمدانه ی همراه با ایمان و پیگیری مستمر دارد

ادامه مطلب ...
گام به گام درس هفتم فارسی هفتم

گام به گام درس هفتم فارسی هفتم

 علم زندگانی  

 پاسخ خودارزیابی صفحه ۶۱ فارسی هفتم 

 

1- چرا گیتی به چشم کبوتربچه تاریک شد ؟

چون پرواز کرده بود و خسته شده بود و دیگر توان پر زدن نداشت.

 

2- به نظر شما کبوتربچه ممکن است چه پاسخی به پند مادر داده باشد ؟

به نظر من کبوتربچه از مادرش به خاطر دراختیار گذاشتن این تجربیات تشکر کرده و آنها را پذیرفته و سعی کرده است که به پندهای مادر عمل کند.

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن