فصل چهاردهم علوم نهم

فصل چهاردهم علوم نهم

 جانوران مهره دار 1- مهره داران در بخش از اسکلت داخلی خود ستون مهره دارند که بخش‌های دیگر اسکلت به آن متصل است

 

2- وجود اسکلت داخلی در مهره داران باعث تفاوت این جانور از نظر اندازه و قدرت با بقیه جانوران شده است

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن