گام به گام مطالعات اجتماعی  سال نهم درس بیستم

گام به گام مطالعات اجتماعی سال نهم درس بیستم

 آرامش در خانواده  

 فعّالیت صفحه 135 

 

1- کاربرگهٔ شمارهٔ (15) را انجام دهید.

 

به عهده دانش آموز

 

2- در کلاس، به گروه های دو یا سه نفره تقسیم شوید. سپس با نظارت و راهنمایی معلم خود، هر گروه یک

مشکل فرضی را تصوّر کند. در هر گروه، یک نفر نقش مادر یا پدر و دیگری، نقش فرزند یا فرزندان را بر عهده

بگیرند. با توجه به توصیه های بیان شده در این درس برای ایجاد یک گفت و گوی صحیح، سعی کنید مشکل را

با گفت و گو حل کنید. پس از اجرای هر گروه در کلاس، دیگر دانش آموزان پیشنهادات خودشان را درباره آن اجرا

و به اشتراک بگذارند.

 

به عهده دانش آموز

 

3- به نظر صاحب نظران، تک فرزندی چه پیامدهای نامطلوب فردی و اجتماعی دارد؟

 

1) تجربه اجتماعی شدن و رشد اجتماعی کودک کاهش می یابد؛
 

2) رقابت ها،بازی ها، دعوا های کودکانه و الگوبرداری از رفتارهای خواهر و برادر شکل نمی گیرد؛
 

3) کودکان همواره با بزرگترها در ارتباط اند و از لذت ارتباطات وسیع تر خانوادگی و حمایت و محبت برادر و خواهر

محروم می شوند؛
 

4) کاهش جمعیت پیری و بی نشاطی جمعیت ، عدم رشد و توسعه اقتصادی و …

 

4- کاهش نرخ باروری در کشور ما در آینده چه پیامدهای نامطلوبی در اقتصاد یا جامعه خواهد داشت؟ دست کم

به سه مورد اشاره کنید.

 

1) پیر شدن جمعیت

 

2) افزایش هزینه ‌های درمانی سالمندان و نگهداری آنها

 

3) کاهش نیروی فعال و کارآمد و کاهش تولید

 

4) کم شدن جمعیت زیرا اولین شرط بقای هر جامعه جمعیت آن است.

 

ادامه مطلب ...
معنی درس هشتم عربی نهم

معنی درس هشتم عربی نهم

 حوارٌ بَینَ الزّائِرِ وَ سائِقِ سَیّارَةِ الْاُجْرَةِ السَّلامُ عَلَیکُم

سلام بر شما (درود بر شما)

 

علَیکُمُ السَّلامُ وَ رَحمَةُ اللهِ وَ بَرَکاتُهُ ، أَینَ تَذْهَبونَ ؟

درود و رحمت و برکات خدا بر شما . کجا می روید ؟

ادامه مطلب ...
درس هشتم علوم پنجم

درس هشتم علوم پنجم

 کارها آسان می شود (1) 


1- ماشین چیست؟

ماشین وسیله ای است که به ما کمک می کند تا کارها را آسانترانجام دهیم برای مثال جک اتومبیل، پیچ گوشتی، سطح شیبدار، قرقره، چرخ و محور همه ماشین هستند.

 

2- ماشین ها از چه راههایی به ما کمک می کنند؟

وارد کردن نیرو به جسم - تغییر حهت نیرو

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن