گام به گام درس هفتم زبان انگلیسی هفتم

 My Address  

 معنی متن صفحه 38 (conversation) 

 

* Listen to the students talking about going to a friend’s house. 

 

Omid: Ali’s not well. I’m going to visit him today. Are you coming with me?

 

امید: علی حالش خوب نیست. من قصد دارم او را ملاقات کنم.آیا تو با من می آیی؟

Hossein: What time are you going?

 

ادامه مطلب ...
گام به گام درس ششم پیام های آسمانی هفتم

گام به گام درس ششم پیام های آسمانی هفتم

 اسوه فداکاری و عدالت 

  فعالیت کلاسی صفحه 70 

 

به نظر شما بر اساس آیه ی ۲۰۷ از سوره مبارکه بقره چرا امیر مؤمنان بدون هیچ ترس و نگرانی خوابیدن در بستر پیامبر اکرم را پذیرفت ؟

زیرا می خواست اوامر و دستورات پروردگار را اجرا کرده و خشنودی خدا را به دست آورد .

ادامه مطلب ...
گام به گام درس هفتم پیام های آسمانی هفتم

گام به گام درس هفتم پیام های آسمانی هفتم

 برترین بانو  

 جواب فعالیت کلاسی صفحه 81 پیام های آسمانی هفتم 

 

به نظر شما چرا با وجود اینکه داشتن دختر در میان مردم آن دوره ننگ بود ، خداوند به پیامبر اکرم (ص) فرزند دختر اعطا کرد ؟

یکی از بهترین راه هایی که می توانست به آن جاهلان اثبات کرد که دختر بودن ننگ نیست بلکه وجود آن موجب برکت و شادمانی زند گی خواهد بود این بود که پیامبر زمان دختری به دنیا آورد و به او ارج نهد تا این خرافات از بین برود.

ادامه مطلب ...
گام به گام درس دهم پیام های آسمانی هفتم

گام به گام درس دهم پیام های آسمانی هفتم

 ستون دین 

  جواب فعالیت کلاسی صفحه 108 پیام های آسمانی هفتم 

 

از نماز ظهر عاشورای امام حسین و یارانش چه می آموزیم ؟

اهمیت نماز را یادآوری می کند و به ما می آکوزد که تحت هیچ شرایطی نباید نماز را به تعویق انداخت چرا که بر پا داشتن درست و به موقع نماز، باعث می شود انسان از گناهان و زشتی ها دور شود. هر قدر انسان از گناه دور شود به بهشت نزدیک تر می شود.

ادامه مطلب ...
گام به گام درس یازدهم پیام های آسمانی هفتم

گام به گام درس یازدهم پیام های آسمانی هفتم

 نماز جماعت 

  جواب فعالیت کلاسی صفحه 117 پیام های آسمانی هفتم 

 

به نظر شما چرا پیامبر اکرم همه مردم حتی افراد نابینا را به شرکت در نماز جماعت تشویق می کرد

در دین اسلام بسیار زیاد به همبستگی و اتحاد و همیاری سفارش شده است و از مومنان خواسته شده است که در عبادات به صورت گروهی شرکت کنند. و از همین بابت ثواب زیادی دارد

ادامه مطلب ...
گام به گام درس دوازدهم پیام های آسمانی هفتم

گام به گام درس دوازدهم پیام های آسمانی هفتم

 نشان عذت 

 

 جواب فعالیت کلاسی صفحه 128 پیام های آسمانی هفتم 

 

با دوستانتان در کلاس گفتگو کنید و نمونه های دیگری از این مراقبت های عاقلانه را بیان کنید .

۱) حفظ حجاب
۲) رفتن به حمام برای دوری از بیماری
۳) خواندن نماز و دوری از شیطان
۴) رانندگی با سرعت مطمئنه و حفظ سلامتی
۵) محافظت مواد غذایی و معدنی از فاسد شدن 

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن