گام به گام جلسه دوم درس هفتم قرآن هفتم

گام به گام جلسه دوم درس هفتم قرآن هفتم

 فعالیت اول 

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

 

 

ردیف کلمه معنا
1 قُل بگو
2 باطل باطل، پوچ و بیهوده
3 کانَ بود، است
4 ظالمین ظالمان، ستمگران
5 عَدُو دشمن
6 مبین آشکار، روشن

 

 

 


ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن