سوالات متن فصل سیزدهم علوم هفتم

سوالات متن فصل سیزدهم علوم هفتم

 سفر غذا 1- یکی از کارهای دستگاه گوارش ما این است که غذاها را به قدری ریز کند که مواد آن بتواند وارد خون شوند

 

2- گوارش چیست ؟

تبدیل غذاها به ذرات و مولکول های ریز به طوری که قابل جذب ( به خون ) باشند گوارش نام دارد

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن