فصل چهارم علوم چهارم

‎‎يكشنبه, ۱۶ آذر ‎۱۳۹۹

فصل چهارم علوم چهارم

 انرژی الکتریکی 1 -انرژی الکتریکی چیست و در کجاها ازآن استفاده می شود؟

یکی دیگر از شکل های انرژی، انرژی الکتریکی است. بیشتر وسایل خانه ها، کارخانه ها، فروشگاه ها و بیمارستان ها و ... با انرژی الکتریکی کار می کنند.

 

2 -انرژی الکتریکی در کجا تولید می شود؟ و چگونه به مکان های مختلف می رسد؟

انرژی الکتریکی در نیروگاه های برق تولید میشود و از راه کابل ها به مکان های مختلف مثل خانه، مدرسه، اداره و ... منتقل می شود.

 

3- وسیله ای نام ببرید که قادربه ذخیره سازی انرزی الکتریکی است؟

انواع باتری

 

4-مدار الکتریکی چیست؟

الکتریسیته (برق) به وسیله سیم از باتری جاری میشود و لامپ را روشن می کند و پس از آن به وسیله سیم دیگر به باتری برمی گردد. به تشکیل چنین حالتی مدارالکتریکی می گویند.

 

5-کار کلید در مدار الکتریکی چیست؟

کار کلید قطع و وصل کردن جریان الکتریسیته در مدار الکتریکی است.

 

6-اجزای یک مدارالکتریکی ساده رانام ببرید.

باتری،سیم،لامپ،کلید

 

7-رسانای الکتریکی و نارسانای الکتریکی چیست؟

رسانای الکتریکی : بعضی ازچیزها مانندمیخ آهنی، گیره فلزی،سیم مسی و اجسام فلزی جریان الکتریسیته  را ازخود عبور می دهند که به آن ها رسانای الکتریکی می گویند.

نارسانای الکتریکی : بعضی از وسایل مانند چوپ،دمپایی پلاستیکی،کاغذ و شیشه و مانند آن ها جریان الکتریسیته یا همان برق را از خود عبور نمیدهند که به آن ها نارسانای الکتریکی می گویند.

 

8- مهم ترین منابع تولیدجریان الکتریسیته چه نام دارند؟

سوخت ها

 

9- چرا باید در مصرف سوخت ها صرفه جویی کرد؟

زیرا مقدار سوخت ها محدود است، یعنی آن ها پس از مدتی مصرف تمام می شوند.

 

10- چند مورد از استفاده های انرژی الکتریکی را نام ببرید.

روشن کردن خانه به وسیله ی لامپ ها

شارژتلفن همراه

تماشای تلویزیون

شستن لباس به وسیله ی لباس شویی 

 

11- اگربرق خانه ی شما یک هفته قطع شود با چه مشکالتی مواجه می شوید؟

خانه تاریک است و هیچ یک از وسایل الکتریکی کار نمی کنند

 

12- چندوسیله نام ببرید که باباتری کارمی کنند؟

ساعت، کنترل تلویزیون، اسباب بازی ها، موبایل و...

 

13- چرا در برخی از وسایل بیش از یک باتری به کارمی رود؟

زیرا به انرژی الکتریکی بیش تری نیازدارند.

 

14-سهم شما درحفاظت از منابع انرژی با استفاده درست از انرژی الکتریکی چیست؟

موقع ترک اتاق لامپ ها راخاموش کنیم.

پس ازخاموش کردن وسایل برقی مثل تلویزیون و هود و ... آن ها را از پریز برق بیرون بکشیم. 

 

15- دروسایل نام برده شده زیر انرژی الکتریکی به چه شکل های دیگری از انرژی ها تبدیل می شود؟

پاسخ: 

وسایل برقی انرژی الکتریکی را به چه نوع انرژی تبدیل می کنند:

نام وسیله یا دستگاه انرژی الکتریکی تبدیل به انرژی .................. می شود
تلویزیون انرژی الکتریکی تبدیل به انرژی نورانی وصوتی می شود
آسانسور انرژی الکتریکی تبدیل به انرژی حرکتی می شود.
لامپ  انرژی الکتریکی تبدیل به انرژی نورانی وگرمایی می شود.
پنکه انرژی الکتریکی تبدیل به انرژی حرکتی می شود
یخچال انرژی الکتریکی تبدیل به انرژی گرمایی وحرکتی وسرمایی می شود
بخاری برقی انرژی الکتریکی تبدیل به انرژی گرمایی ونورانی می شود.
مخلوط کن انرژی الکتریکی تبدیل به انرژی حرکتی می شود

 

 

16- مدار موازی و سری را تعریف کنید.

مدار موازی : به مداری که درآن لامپ ها موازی هم بسته شوند و اگر یکی از لامپ ها را برداریم یا جریان یکی از لامپ ها را قطع کنیم بقیه روشن بمانند مدار موازی می گویند.

مدار سری: به مداری که دران لامپ ها پشت سرهم بسته شوند و اگر یکی از لامپ ها را برداریم یا جریان یکی از المپ ها راقطع کنیم بقیه روشن خاموش شوند مدار متوالی یا سری می گویند.

 

 

نظرات (۰)
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی
Arrow دانلود اپلیکیشن