فصل چهاردهم علوم هشتم

‎‎چهارشنبه, ۰۵ آذر ‎۱۳۹۹

فصل چهاردهم علوم هشتم

 نور و ویژگی های آن 1- علم نورشناسی چیست ؟

 علمی است که رفتار نور را بررسی می کند

 

2- به چه اجسامی منیر یا چشمه نور می گویند ؟

اجسامی که از خود نور تولید میکنند مانند خورشید ، لامپ روشن  ، شمع روشن  ، چوب در حال سوختن

 

3- به چه اجسامی غیر منیر می گویند ؟

اجسامی که از خود نوری تابش نمی‌کنند جسم غیر منیر نامیده می‌شوند مانند مداد ، کتاب و سنگ و ماه و غیره

 

4- اجسام غیرمنیر چه موقع دیده می شوند ؟

هنگامی که نور یک چشمه نور مانند لامپ روشن از سطح آنها برگردد و به چشم ما برسد

 

5- چشمه نور نقطه ای چیست ؟

 اگر صفحه ای از مقوا را که روی آن روزنه کوچکی ایجاد شده است در مقابل چراغ روشنی قرار دهیم پرتوهای نور پس از خروج از روزنه از هم دور می شوند به این روزنه چشمه نقطه ای نور می گویند . ستارگانی که در آسمان می درخشند یا لامپ روشنی که در فاصله نسبتا دور از ما قرار دارند از جمله چشمه های نقطه ای نور اند

 

6- چشمه گسترده نور چیست ؟

به چشمه های نور مانند خورشید و لامپ روشن که نور را به تمام نقاط اطراف خود پخش میکنند چشمه نور گسترده می گویند

 

7- چگونه میتوانیم چشمه گسترده نور ایجاد کنیم ؟

اگر روزنه ایجاد شده روی صفحه مقوا را بزرگتر کنیم یا صفحه را از مقابل چشمه‌ نور برداریم چشمه گسترده نور خواهیم داشت

 

8- پرتو نور چیست ؟

 باریک ‌ترین باریکه نور که بتوان تصور کرد را پرتو نور گویند

 

9- آیا می‌توان پرتوهای نور را از هم جدا کرد ؟

 نخیر . هرگز نمی توان پرتوهای نور را به طور جداگانه ایجاد کرد 

 

10- از مدل پرتو نور برای چه کاری استفاده میشود ؟

برای نمایش مسیر نور روی کاغذ

 

11- هنگام کار با لیزر مدادی چه نکاتی را باید رعایت کنیم ؟

 هیچ گاه باریکه نور را به طرف چشم خود یا دیگران نگیرید

 

12- نور چگونه منتشر می‌شود ؟

نور به خط راست منتشر می شود

 

13- چند دلیل بیاورید که نشان دهد نور به خط راست منتشر می‌شود ؟

 عبور نور از لا به لای شاخ و برگ درختان

تشکیل سایه

خورشید گرفتگی

ماه گرفتگی

 

14- سایه چگونه تشکیل میشود ؟

اگر جسم کدری در مقابل منبع نوری قرار گیرد در پشت فضای تاریکی به وجود می‌آید که به آن سایه می گویند

 

15- تقسیم بندی اجسام غیر منیر از نظر عبور نور از آنها را بنویسید ؟

اجسام شفاف :

اجسامی که نور از آنها عبور می‌کنند مانند شیشه  ، هوا ، آب

اجسام نیمه شفاف :

اجسامی که نور از آنها عبور می‌کند ولی از پشت آنها اجسام دیگر به طور واضح دیده نمی شود مانند شیشه های مات 

اجسام کدر :

اجسامی که نور از آنها عبور نمی کند مانند آجر  ، مقوا ، چوب

 

16- خورشید گرفتگی (کسوف) چیست ؟

 هر گاه ( ماه ، زمین ، خورشید  ) روی خط راست واقع شود به طوری که ماه در وسط باشد ماه جلوی نور خورشید را می‌گیرد و سایه آن روی زمین می افتد در نتیجه کسانی که در سایه ماه قرار دارند خورشید را تاریک می بینند در این صورت می گوییم خورشید گرفتگی رخ داده است

 

17- ماه گرفتگی (خسوف) چیست ؟

 اگر زمین بین ماه و خورشید قرار گیرد زمین جلوی نور خورشید را می‌گیرد و وسایل آن روی ماه می‌افتد و آن را تاریک می کنند در این صورت می گوییم ماه گرفتگی رخ داده است

 

18- انواع بازتاب نور را نام ببرید ؟

- بازتاب منظم

- بازتاب نامنظم 

 

19- بازتاب منظم چیست ؟

 اگر سطح یک جسم مانند آینه تخت ، کاملاً صاف و هموار باشد همه پرتوهای موازی را که به آن می تابند را به صورت پرتوهای موازی باز می تاباند . این بازتاب را ، بازتاب منظم می نامند .

 

20- بازتاب نامنظم چیست ؟

وقتی یک دسته پرتو موازی نور به سطح ناصافی بتابد ؛ بازتاب های نور در جهت های مختلف به طور نامنظم برمی‌گردند . این بازتاب را ، بازتاب نامنظم می نامند .

 

21- زاویه تابش نور چیست ؟

به زاویه بین پرتو تابش و خط عمود گفته می‌شود 

 

22- زاویه بازتاب نور چیست ؟

 به زاویه ی بین پرتوی بازتاب و خط عمود گفته می‌شود .

 

23- قانون بازتاب نور چه چیزی را بیان می کند ؟

بیان می کند که زاویه تابش با زاویه بازتاب همواره برابر است

 

24- زاویه تابش ۳۰ درجه است زاویه بازتاب چند درجه است ؟

 ۳۰ درجه

 

25- زاویه بازتاب ۴۲ درجه است زاویه بین پرتوی تابش و بازتابش چقدر است ؟

 ۸۴ درجه

 

26- انواع آینه را نام ببرید ؟

1) آینه تخت 

2) آینه کروی  (آینه مقعر ( کاو ) ، آینه محدب ( کوژ ))

 

27- ویژگی های تصویر در آینه تخت را بنویسید ؟

1) طول تصویر با طول جسم برابر است 

2) فاصله تصویر تا آینه با فاصله جسم برابر است

3) تصویر مجازی

4) تصویر مستقیم

 

28- تصویر مجازی چیست ؟

 به تصویری گفته می شود که در پشت آینه تشکیل می‌شود و از آنجایی که می دانیم در پشت آیینه چیزی وجود ندارد به این تصویر مجازی گویند

 

29- تصویر حقیقی در کجا ایجاد می شود ؟

در جلوی آینه ایجاد می شود یا تصویر حقیقی بر روی پرده تشکیل می‌شود مانند : پخش فیلم در سینماها

 

30- جلو یک آینه تخت بایستید وبا توجه به ویژگی های تصویر در آینه تخت عبارت های زیر را کامل کنید.

 

- فاصله تصویر تا آینه برابر فاصله شی تا آینه است

 

- طول تصویر با طول جسم برابر است

 

- تصویر شی در آینه تخت مستقیم و مجازی است

 

-  اگر فاصله بین جسم تا آینه تخت ۲ متر باشد فاصله جسم تا تصویر چقدر است

 2 متر

 

- عدد ۸۷۷۱ در آیینه تخت تبدیل به چه عددی میشود

 ۱۷۷۸

 

31- آینه های کروی چگونه اند ؟ و چند نوع هستند ؟

 آینه های کروی قسمتی از سطح یک کره هستند و بر دو نوع مقعر ( کاو ) و محدب (کوژ ) هستند.

 

32- اگر سطح بیرونی کره را با لایه نازکی از جیوه بپوشانیم سطح درونی آن صیقلی و بازتاب دهنده خواهد بود در این صورت به آن آینه مقعر یا کاو می گویند

 

33- اگر سطح درونی کره را با لایه نازکی از جیوه بپوشانیم به آن آینه محدب یا کوژ گفته می‌شود

 

34- کانون آینه (مقعر) چیست ؟

هرگاه یک دسته پرتو نور موازی به سطح آینه مقعر تابیده شوند این پرتوها پس از بازتاب از آیینه همدیگر را در یک نقطه قطع میکند و همگرا می شوند به این نقطه کانون گویند و با حرف f نمایش می دهند

 

35- فاصله کانونی چیست 

به فاصله کانون تا آینه فاصله کانونی می گویند

 

36- ویژگی های تصویر در آینه مقعر را بنویسید 

در آینه مقعر ویژگی تصویر به مکان آن جسم در محور اصلی بستگی دارد .

در اینجا مکان شیء به دو صورت کلی در فاصله کانونی و دورتر از کانون در نظر گرفته شده است

حالت اول :

اگر جسم در فاصله کانونی (بین کانون تا آینه) باید

1) تصویر مجازی

2) تصویر بزرگتر از جسم

حالت دوم :

اگر جسم خارج از کانون باشد 

1) تصویر حقیقی است 

2) تصویر وارونه است (کله پا)

3) تصویر بزرگتر از جسم است

37- نور خورشید وقتی به آیینه مقعر برخورد کند تصویر آن روی کانون می‌افتد

 

38- کاربرد آینه مقعر را بنویسید ؟

 دندانپزشکی ، چراغ اتومبیل ها و چراغ قوه ها

 

39- وقتی یک دسته پرتو نور موازی با آینه محدب ( کوژ ) بتابد چگونه از آینه برمی‌گردند ؟

پس از بازتاب از آینه از یکدیگر دور یا با واگرا می شوند و امتداد این پرتوها در پشت آینه یکدیگر را در یک نقطه قطع می کنند که به آن نقطه کانون مجازی آینه کوژ گویند

 

40- تصویر در آینه محدب چند حالت دارد ؟

فقط یک حالت دارد .

آینه محدب از جسمی که در مقابل آن قرار دارد همیشه تصویر مجازی و مستقیم و کوچکتر از جسم و پشت آینه و در داخل فاصله کانون مجازی تشکیل می‌دهد

 

41- ویژگی های تصویر در آینه محدب را بنویسید ؟

 مجازی است مستقیم می باشد کوچکتر از جسم است پشت آینه است و در فاصله کانونی می باشد

 

42- کاربرد آینه محدب را بنویسید ؟ 

آینه بغل اتومبیل ها 

آینه های سر پیچ های تند جاده های کوهستانی و پارکینگ ها

 

43- چرا از آینه های محدب در جاده های کوهستانی و ورودی پارکینگ استفاده میشود ؟

آینه های محدب اجسام را کوچکتر نشان میدهند و میدان دید را افزایش می دهند و لذا در خودرو ها و آینه های جاده ای به کار میروند

 

44- تصویر در آینه کوژ همواره کوچکتر از جسم مجازی و مستقیم است .

نظرات (۰)
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی
Arrow دانلود اپلیکیشن