فصل پانزدهم علوم هشتم

‎‎چهارشنبه, ۰۵ آذر ‎۱۳۹۹

فصل پانزدهم علوم هشتم

 شکست نور 1- شکست نور چیست ؟

تغییر مسیر و پرتوی نور به هنگام عبور از یک محیط شفاف به محیط شفاف دیگر را شکست نور می گویند .

 

2- در چه صورتی نور هنگام عبور از محیطی نمی شکند ؟

وقتی باریکه نور به طور عمود بر سطح یک جسم شفافی بتابد  مسیر نور در هنگام عبور از جسم هم چنان مستقیم خواهد بود و بدون شکست به مسیر خود ادامه می‌دهد

 

3- اگر نور با زاویه ای به غیر از ۹۰ درجه به یک جسم شفاف مثلاً شیشه برخورد کند هنگام ورود به شیشه مسیر حرکتش مقداری کج میشود

 

4- عامل شکست نور چیست ؟

 شکست نور به خاطر تغییر سرعتی که برای نور در دو محیط با ضریب شکست متفاوت رخ می دهد دچار تغییر مسیر می‌شود لذا هنگامی که به این نگاه می کند گویی که نور دچار شکست شده است

 

5- اگر باریکه نور از محیط رقیق وارد محیط غلیظ شود در این صورت به خط عمود بر سطح نزدیک می‌شود

 

6- اگر باریکه نور از محیط غلیظ وارد محیط رقیق شود در این صورت از خط عمود بر سطح دور می شود

 

7- وقتی باریکه نور از شیشه (محیط غلیظ) بخواهد وارد هوا  (محیط رقیق) شود به خط عمود نزدیک می‌شود یا دور ؟

 از خط عمود بر سطح دور می‌شود . یعنی هنگامی که نور از محیط غلیظ وارد محیط رقیق می شود پرتو نور از خط عمود دور می‌شود

 

8- منشور چیست ؟

 قطعه مثلثی شکل است که از یک ماده شفاف مثل شیشه یا پلاستیک های بی رنگ ساخته می شود

 

9- علت شکست نور در منشور چیست ؟

 وقتی پرتوهای نور به یکی از دیواره‌های منشور برخورد می‌کند و به آن وارد می‌شود در اثر پدیده شکست مسیرش تغییر می‌کند این پرتو هنگام خروج از دیواره‌های دیگر منشور نیز دچار تغییر می شود

 

10- جاهای خالی را با توجه به پدیده شکست نور پر کنید

 

 باریکه نور هنگام ورود هوا به منشور طوری شکسته می‌شود که به خط عمود نزدیک شود 

 

همچنین هنگام خروج باریکه نور از منشور به هوا طوری شکسته می‌شود که از خط عمود دور شود

 

11- پاشندگی نور چیست ؟

 باریکه نور سفید با عبور از منشور به رنگ‌های مختلف تجزیه می‌شود . این پدیده را پاشندگی نور گویند

 

12- طیف نور چیست ؟

به مجموعه نورهای رنگی که از پاشیده شدن نور در منشور به وجود می‌آید طیف نور گفته می‌شود

 

13- در پاشندگی نور سفید توسط منشور کدام یک از رنگ های نور بیشتر و کدام یک کمتر شکسته شده است ؟

 نور بنفش بیشتری انحراف و قرمز کمترین انحراف را پیدا میکنند

 

14- عدسی چیست ؟

 عدسی ها از ماده‌های شفاف مانند شیشه و پلاستیک ساخته می‌شوند و اگر دو منشور را به هم بچسبانیم وسطح آن ها را به صورت خمیده تراش دهیم عدسی به وجود می‌آید . عدسی ها مانند منشور می‌توانند جهت پرتوهای نور را تغییر دهد همین امر سبب می‌شود اجسام از پشت عدسی به صورت های مختلف دیده شوند

 

15- عدسی ها به چند دسته تقسیم می شود ؟

  عدسی همگرا (کوژ یا محدب)

 ضخامت وسط این عدسی بیشتر از ضخامت کناره‌های آن است این عدسی پرتوهای نور در یک نقطه متمرکز می کند یا به عبارت دیگر پرتوهای نور را به یکدیگر نزدیک می‌کند

 عدسی واگرا (کاو یا مقعر)

ضخامت وسط این عدسی کمتر از ضخامت کناره‌های آن است و این نوع عدسی پرتوهای نور موازی را واگرا می نماید به عبارت دیگر پرتوهای نور را از یکدیگر دور می‌کند

 

16- کانون عدسی همگرا چیست ؟

 محل تشکیل لکه روشن را کانونی عدسی همگرا گویند اگر فاصله بین عدسی تا صفحه کاغذ را اندازه بگیریم فاصله را فاصله کانونی عدسی گویند

 

17- تصویر همه اجسام از پشت عدسی همگرا و واگرا چگونه است ؟

تصویر همه اجسام از پشت عدسی همگرا بزرگتر از جسم و تصویر همه اجسام از پشت عدسی واگرا کوچکتر از جسم است

 

18- با توجه به شیوه شکسته نور دلیل نامگذاری همگرا و واگرا بودن این عدسی ها را توضیح دهید ؟

پرتوهای نور هنگام خارج شدن از عدسی همگرا روی هم در یک نقطه جمع می‌شوند و پرتوهای نور هنگام خارج شدن از عدسی واگرا از هم وا یا دور می‌شوند

 

19- افراد نزدیک بین از چه نوع عدسی استفاده میکنند ؟

اصلاح دید با عدسی مقعر یا واگرا است

 

20- افراد دوربین از چه نوع عدسی استفاده میکنند ؟

 اصلاح دید با بکار بردن عینک با عدسی محدب یا همگرا است

 

21- کدام عدسی کانون مجازی دارد ؟

در عدسی همگرا کانون ها حقیقی هستند ولی در عدسی های واگرا کانونها مجازی هستند

 

22- کاربرد عدسی همگرا را بنویسید

از این نوع عدسی در میکروسکوپ ها ( تمام قسمت ها ) ، تلسکوپ‌ها ( برخی قسمت‌ها ) و اینکه افراد دوربین یا آستیگمات (ترکیب عدسی های محدب با چینش مخصوص) استفاده می‌شود . این نوع عدسی شیئ را بزرگتر نشان می‌دهد

 

23- کاربرد عدسی واگرا را بنویسید

 از این عدسی می‌توان به عنوان عینک برای افراد نزدیک بین استفاده نمود این نوع عدسی شیئی را کوچکتر نشان می‌دهد

 

24- شباهت عدسی محدب و آیینه مقعر چیست ؟

 حالت تصویر در عدسی همگرا مانند آینه مقعر است در آینه مقعر کانون حقیقی ، و در عدسی محدب نیز کانون حقیقی است است

 

25- اگر باریکه نور شکسته شود با آن شکست نور می گویند

 

26- وقتی باریکه نور از شیشه وارد هوا شود از خط عمود بر سطح دور می‌شود

 

27- وقتی باریکه نور از محیط غلیظ بخواهد وارد محیط رقیق شود از خط عمود بر سطح دور می شود

 

28- هرگاه باریکه نور به طور  عمود برسطح جدایی دو محیط شفاف بتابد شکسته نمی شود

 

29- وقتی نور از محیطی رقیق وارد محیطی غلیظ شود باریکه نور به طرف خط عمود بر سطح شکسته می‌شود

 

30- باریکه نور هنگام ورود از هوا به منشور طوری شکسته می‌شود که به خط عمود نزدیک می شود

 

31- خروج باریکه نور از منشور به هوا طوری شکسته می‌شود که از خط عمود دور می شود

 

32- به مجموعه رنگ های تشکیل دهنده نور سفید طیف نور سفید می گویند

 

33- باریکه نور سفید پس از عبور از منشور به رنگ‌های مختلفی تجزیه می‌شود که آن را پاشندگی نور می نامند

 

34- از عدسی همگرا به عنوان ذره‌بین استفاده می‌شود

نظرات (۰)
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی
Arrow دانلود اپلیکیشن