فصل هشتم علوم چهارم

‎‎يكشنبه, ۱۶ آذر ‎۱۳۹۹

فصل هشتم علوم چهارم

 آسمان در شب 1-منظومه ی شمسی چیست؟

به خورشید و تمام سیّاره ها و اجرام دیگری که به دور آن می چرخند منظومه شمسی می گویند.

 

2 - هشت مورد از سیّارات شناخته شده منظومه شمسی را به ترتیب نزدیکی به خورشیدنام ببرید.

عطارد(تیر)

زهره(ناهید)

زمین(اَرض)

مریخ(بهرام)

مشتری(برجیس)

زحل(کیوان)

اورانوس(آهوره یا خدای آسمان ها)

نپتون(خدای دریاها)

 

3 -سردی و گرمی سیّارات در منظومه شمسی به چه عاملی بستگی دارد؟

هر چه سیّاره ای به خورشید نزدیک باشد گرم تر و هر چه دورتر باشد سردتر است.

 

4- فرق ستاره با سیاره چیست؟

ستاره از خود نور دارد ولی سیباره از خود نور ندارد.

 

5 - چرا ستاره ها را هنگام روز در آسمان نمی بینیم؟

به دلیل نور زیادخورشید در روز .

 

6- چرا سیّاره ها و خورشید در منظومه شمسی به هم برخورد نمی کنند؟

به دلیل داشتن مدار مخصوص به خود و فاصله و نظم حرکتی و جاذبه مشخّص بین آن ها.

 

7- چرا نور برخی ستاره ها بیش تراست؟

برای این که یا به ما نزدیک ترند یا جوان ترهستند.

 

8-آیا فاصله همه ی ستاره ها با زمین به یک اندازه است؟

خیر

 

9- نزدیک ترین ستاره به زمین کدام است؟

خورشید

 

10- کهکشان چیست؟

تمام ستاره ها و سیّاره ها ومنظومه ها به همراه گرد و غبارو گازهای موجود میان آن ها، به دلیل وجود نیروی جاذبه در بین خودشان؛ درمجموعه ی بسیاربزرگ تری به نام کهکشان قرار دارند.

 

11 -کهکشانی که منظومه ی شمسی(خورشید وزمین و...) درآن قرارداردچه نام دارد؟

کهکشان راه شیری

 

12 -ستاره و سیّاره چیست؟

به اجرام آسمانی که از خود نور دارندستاره و به اجرام آسمانی که از خود نور ندارند سیّاره می گویند.

 

13- جنس سیاره زحل و اورانوس و نپتون از چیست؟

از گاز

 

14-زیباترین سیاره منظومه شمسی چه نام دارد؟

زحل یا کیوان

 

15- مریخ یا بهرام به چه رنگی در آسمان دید می شود؟ چرا؟

قرمز- به دلیل وجود آهن زنگ زده فراوان در سطح آن.

 

16-نزدیک ترین سیّاره به خورشید در منظومه ی شمسی چه نام دارد؟

عطارد یا تیر

 

17- دورترین سّیاره در بین سیّاره های خوانده شده منظومه شمسی در کتاب علوم چهارم چه نام دارد؟

نپتون

 

18- مدار در منظومه شمسی به چه چیزی گفته می شود؟

به مسیر حرکت سیّاره ها و دیگر اجرام به دور خورشید در منظومه شمسی مدار گفته می شود.

 

19-چرا زمین مکان مناسبی برای زندگی گیاهان و جانوران است؟

زیرا زمین دارای آب و هوا و خاک مناسب برای زندگی گیاهان وجانوران است و زیادگرم و سرد نیست.

 

20-زمین در آسمان به چه شکلی دیده می شود؟

به شکل کره آبی و سفید زیبا

 

21- یک سال زمینی چگونه به وجودمی آید و تقریباً چند روز است؟

 از یک بار گردش کامل زمین به دور خورشید؛ یک سالِ زمینی به وجود می آید که تقریباً 365 روز است.

 

22- یک شبانه روز چگونه به وجود می آید و تقربیاً چندساعت است؟

از یک بار گردش کامل زمین به دورخود؛ یک شبانه روز به وجود می آید که تقریباً 24 ساعت است.

 

23-تقویم کشور ما بر چه اساسی تنظیم شده است؟

بر اساس گردش زمین به دورخورشید

 

24- چرا سال برخی از سیّاره ها در منظومه ی شمسی طولانی و برخی کوتاه است؟

زیرا هر چه سیّاره ای به خورشید نزدیک تر باشد مدار گردش آن به دور خورشید کوتاه تر بوده و درنتیجه سالش هم کوتاه است و هرچه سیّاره ای از خورشید دورتر باشد مدار گردش آن به دور خورشیدطولانی تر بوده و سالش هم طولانی تراست.

 

25- آیا ماه به دور خود و زمین و با آن به دور خورشید می چرخد؟

بله 

 

26- آیاماه از خود نور دارد؟ توضیح دهید.

خیر- ماه نورِ خورشیدرا برمی گرداند.

 

27- یک بار گردش ماه به دور زمین تقریباً چند روز یا هفته طول می کشد؟

تقریباً بیست و هشت روز یا چهار هفته

 

28- نزدیک ترین جرم فضایی به زمین چه نام دارد؟

ماه

 

29 - مهتاب چیست؟

به نور ماه مهتاب می گویند.

 

30- ماه قمری چگونه به وجود می آید؟

از یک بار گردش کامل ماه به دور زمین که حدود چهارهفته یا 28 روز طول می کشد ماه قمری پدید می آید.

 

31 - دو مورد از خصوصیات ماه را بیان کنید.

در کره ماه آب وهوا وجودندارد. سطح آن ناهموار و دارای تعداد زیادی گودال کوچک وبزرگ است.

 

32- آیا ماه همیشه در آسمان با چشم، به یک شکل دیده می شود؟

خیر

 

33 -ما چه قسمتی از ماه را در آسمان روشن و نورانی می بینیم؟

ما قسمت هایی از ماه که نور خورشید بر آن می تابد در آسمان روشن می بینیم. که این مقدار در طول ماه قمری تغییرمی کند.

 

34- اوّلین رصدخانه ایران چندسال پیش و در کدام شهر ساخته شد؟

هزار سال پیش در شهر رِی

 

35- دررصدخانه ها ستاره شناسان چه کار می کنند؟

در رصدخانه ها ستاره شناسان با ابزارهای مختلف ستاره ها و سیّاره ها را مطالعه می کنند.

 

36- اوّلین سفر فضایی انسان به کجا بوده است؟

به کره ماه

 

37- سهم شما در مراقبت ازسیّاره ی زمین چیست؟دومورد ذکرکنید.

برای خرید از کیسه های پارچه ای استفاده می کنیم تا کیسه های نایلونی آن را آلوده نکنند

- زباله ها را در رودخانه ها و محلّ زندگی گیاهان و جانوران نمی ریزیم.

 

38- اگرخاک و آب وهوا ی زمین آلوده شوند چه سرنوشتی در انتطارهمه جانداران است؟

همه ما دیریا زود می میریم.

 

39 - حرکت وضعی زمین و حرکت انتقالی آن را تعریف کنید.

گردش زمین به دور خودش را حرکت وضعی و گردش زمین به دور خورشید را حرکت انتقالی می گویند.

 

40- کوچک ترین سّاره منظومه ی شمسی چه نام دارد؟

عطارد یا تیر

 

41-بزرگ ترین سیباره منظومه شمسی چه نام دارد؟

مشتری یا برجیس

 

42- کدام سیّاره به زمین شبیه است؟

زهره یا ناهید

 

43 - آیا خورشید به دور خودش می چرخد؟

بلی به همراه منظومه شمسی در کهکشان راه شیری می چرخد- هر بار گردش خورشید به دور خودش دویست میلیون سال زمینی طول می کشد.

 

44- آیا کهکشا ن ها هم می چرخند؟

بلی

 

45- چراسیّاره زهره در آسمان پر نور دیده می شود؟

به دلیل گرمای ناشی از نزدیکی به خورشید؛ تمام آب های سطح زهره بخار شده و آسمان آن پر از ابرهای غلیظ است و وقتی نور خورشید به آن ها برخوردمی کند بازتاب می کند.

 

46- کدام سیّاره را صبح و عصر درنزدیکی خورشید می توان دید؟

سیّاره زهره را.

 

نظرات (۰)
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی
Arrow دانلود اپلیکیشن