فصل سیزدهم علوم چهارم

‎‎شنبه, ۱۵ آذر ‎۱۳۹۹

فصل سیزدهم علوم چهارم

 زیستگاه 1-چندموردازخصوصیات موجودزنده رابیان کنید.

رشدمی کنند،حرکت می کنند،غذامی خورند،نفس می کشند،تولیدمثل کرده موجودی شبیه خود به وجودمی آورند و…

 

2-به چه جانورانی همه چیزخوارمی گویند؟

به جانورانی که هم ازگیاه وهم از جانوران دیگریعنی گیاه خواران وگوشت خواران و…تغذیه می کند همه چیزخوار می گویند.

 

3-به چه جانورانی گیاه خوارمی گویند؟

به جانورانی که ازگیاه تغذیه می کنند،گیاه خوارمی گویند.

 

4-به چه جانورانی گوشت خوارمی گویند؟

به جانورانی که ازجانوران دیگرتغذیه می کنند گوشتخوار می گویند.

 

5-زنجیره غذایی چیست؟

به ارتباط غذایی بین موجودات زنده ، زنجیره غذایی می گویند.

 

6-بین موجودات زنده چه نوع ارتباط غذایی وجودارد؟

- گیاه خوران : گیاه می خورند

- گوشت خواران : گیاه خوران وگوشت خواران دیگررامی خورند .

- همه چیزخواران هم ازگیاه و هم ازجانوران دیگر تغذیه می کنند.

 

7-اگر در یک زنجیره غذایی ؛ غذای جانوری کم شود آیا آن جانور گرسنه می ماند و میمیرد؟

معمولاخیر - زیرایک جانور معمولا ازچند نوع گیاه و یاجانور دیگر تغذیه می کند. و باتوجه به ارتباط هرزنجیره غذایی با زنجیره های غذایی دیگرمی تواندغذای خودرا ازسایر زنجیره های غذایی پیداکند.

 

8-شبکه ی غذایی چیست؟

از ارتباط چند زنجیره ی غذایی بایکدیگر شبکه ی غذایی پدید می آید.

 

9-اگردریک شبکه ی غذایی موش هاهمه بمیرندآیا نسل شاهین ها هم ازبین می رود؟

خیر - زیرا شاهین ها به غیر از موش از مار وجغد وخرگوش و… هم تغذیه می کنند که در زنجیره های متعدد موجود در شبکه غذایی وجوددارند.

 

10 -کرم خاکی درکجا زندگی می کند؟چرا؟

معمولا در زیر خاک و در نزدیکی سطح زمین زندگی می کنند زیرا این قسمت از خاک دارای بقایای مرده گیاهی و جانوری و سایر موادغذایی مورد نیاز کرم ها است.

 

نظرات (۰)
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی
Arrow دانلود اپلیکیشن