فصل سوم علوم هشتم

‎‎چهارشنبه, ۰۵ آذر ‎۱۳۹۹

فصل سوم علوم هشتم

 از درون اتم چه خبر 

 

1- همه مواد از اتم ساخته شده اند 
 
2- ذره های سازنده اتم را نام ببرید 
الکترون _ پروتون _ نوترون 
 
3- جرم پروتون با جرم نوترون تقریباً برابر است
 
4- سبک ترین ذره سازنده اتم کدام است 
 الکترون
جرم الکترون در مقایسه با دو ذره دیگر بسیار ناچیز است پروتون و نوترون جرم تقریباً برابری دارند
 
5- بار الکتریکی پروتون مثبت است
 
6- بار الکتریکی نوترون خنثی است
 
7- نوترون دارای بار الکتریکی نیست
 
8- ویژگی های الکترون را بنویسید ؟
1) جرم الکترون بسیار ناچیز است
2) بار الکتریکی الکترون منفی است
3) الکترون ها به دور هسته اتم می چرخد
 
9- مقدار (اندازه) بار الکتریکی پروتون و الکترون با هم برابر ولی از نظر نوع بار با هم متفاوت هستند
 
10- عدد اتمی(Z) چیست ؟
 به تعداد پروتون های هر اتم به تعداد بارهای مثبت اتم عدد اتمی می گویند برای مثال اتم سدیم ۱۱ پروتون دارد پس عدد اتمی سدیم ۱۱ است
 
11- چرا تعداد پروتون های یک اتم معین و ثابت است
 چون با تغییر تعداد پروتونها نوع اتم نیز تغییر می کند
 
12- چرا اتم کربن در حالت عادی بار الکتریکی ندارد ؟
چون در اتم کربن به اندازه بار مثبت(۶ پروتون) بارمنفی(۶ الکترون) وجود دارد
 
13- تعداد بار مثبت و منفی در عناصر یکی است در نتیجه اتم در حالت عادی خنثی است 
 
14- عدد اتمی را چگونه نشان می دهند ؟
عدد اتمی را گوشه پایین سمت چپ نماد شیمیایی می نویسند
 
15- تاکنون چند عنصر شناخته شده است ؟
۱۱۸عنصر
 
16- عناصر چگونه در جدول تناوبی مرتب شده اند ؟
عناصر بر اساس افزایش عدد اتمی در جدول تناوبی مرتب شده اند بنابراین عدد اتمی مکان هر عنصر را در جدول تعیین می کند
 
17- چرا مدل بور به مدل منظومه شمسی معروف است ؟
زیرا ساختار اتم در این مدل بسیار شبیه منظومه شمسی است و مشابه حرکت سیارات به دور خورشید الکترون ها در مسیرهای دایره ای دور هسته در حرکت اند
 
18- باتوجه به مدل بور اکسیژن در لایه اول ۲ الکترون و در لایه دوم ۶ الکترون قرار می گیرد
19- ایزوتوپ چیست ؟
به اتم هایی از یک عنصر ، که در تعداد نوترون ها باهم تفاوت دارند ، ایزوتوپ می گویند
 
20- عدد جرمی چست ؟
به مجموع تعداد پروتون ها و نوترون های یک اتم عدد جرمی گفته می شود
عدد جرمی عنصرها را در سمت چپ و بالا نشانه شیمیایی می نویسند
 
21- کربن با ۶ پروتون و عددجرمی  ۱۴ دارای چند الکترون و چند نوترون است ؟
۶ الکترون دارد و ۸ نوترون دارد
 
22- شباهت ها و تفاوت های ایزوتوپ ها را نام ببرید
شباهت ها:
۱) عدد اتمی یکسان
۲) تعداد الکترون یکسان
۳) تعداد پروتون یکسان
۴) خواص شیمیایی
تفاوت ها:
۱) عدد جرمی متفاوت 
۲) تعداد نوترون متفاوت 
۳) خواص فیزیکی متفاوت 
۴) چگالی متفاوت 
 
23- تفاوت کربن  ۱۲  با کربن  ۱۳ در چیست ؟
کربن ۱۲ شش نوترون دارد ولی کربن  ۱۳ حاوی  هفت نوترون است
 
24- عدد اتمی کربن ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ چند است ؟
هر سه دارای شش پروتون می باشند و عدد اتمی آنها شش است
 
25- عنصری که نوترون ندارد و عدد اتمی آن با عدد جرمی باهم برابر است را نام ببرید ؟
هیدروژن
 
26- کدام ایزوتوپ هیدروژن ناپایدار است و خاصیت پرتوزایی دارد ؟
ایزوتوپ هیدروژن _ ۳
 
27- ماده پرتوزا را تعریف کنید ؟
موادی که ایزوتوپ پرتوزا دارند به ماده پرتوزا معروف اند 
 
28- برخی از ایروتوپ ها ناپایدار و پرتوزا هستند
 
29- در یک اتم ناپایدار نسبت تعداد نوترون به پروتون از یک و نیم بیشتر می باشد
 
30- کاربردهای مفید ماده پرتوزا را بنویسید 
1) تولید انرژی
2) شناسایی و درمان بیماری ها
2) تشخیص آتش سوزی 
 
31- عنصر های تشکیل دهنده خوراکی را نام ببرید 
سدیم و کلر 
 
32- یون چیست ؟
به اتم هایی که تعداد بار الکتریکی بار مثبت و منفی آنها یکسان نباشد یون می گویند به عبارتی به اتم هایی که تعداد پروتون و الکترون نابرابر دارند یون می گویند 
 
33- انواع یون را نام ببرید ؟
یون مثبت و یون منفی 
 
34- در چه صورتی اتم به یون تبدیل می شود ؟
اگر اتمی الکترون بدست آورد یا الکترونی از دست بدهد دارای بار الکتریکی مثبت یا منفی می شود 
 
35- یون منفی چیست ؟
اگر یک اتم خنثی الکترون بیشتری به دست آورد دارای بار خالص منفی می شود و به عنوان یک یون منفی شناخته می شود 
 
36- یون مثبت چیست ؟
اگر یک اتم خنثی یک یا چند الکترون خود را از دست دهد دارای بار خالص مثبت می شود و به عنوان یک یون مثبت شناخته می شود
نظرات (۰)
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی
Arrow دانلود اپلیکیشن