درس نهم مطالعات اجتماعی چهارم

‎‎شنبه, ۱۵ آذر ‎۱۳۹۹

درس نهم مطالعات اجتماعی چهارم

 نخستین شهر ها -1 با شروع چه کاری انسانها یکجانشین شدند؟

کشاورزی

 

-2 چرا در گذشته همهی افراد مجبور به کار کشاورزی نبودند؟

با رواج کار کشاورزی موادّ غذایی کافی تولید حتّی ذخیره میشد. در نتیجه همه افراد مجبور به کار کشاورزی نبودند.

 

-3 با رواج کشاورزی مردم به چه کارهای دیگری مشغول شدند؟

عدّهای از مردم به کارهای دیگری مثل ساختن ابزارهای کشاورزی و قایق و نیز داد و ستد مشغول بودند.

 

-4 تقسیم کار در زندگی انسانها چه موقع و چگونه بهوجود آمدند؟

با رواج کشاورزی، غذا به اندازه ی کافی برای همه تولید و ذخیره میشد و دیگر همه ی افراد مجبور به کار کشاورزی نبودند؛ بنابراین، عدّهای از مردم به کارهای دیگر رو آوردند. برای مثال، عدّهای به ساختن ابزار کشاورزی، قایق و مانند اینها مشغول شدند و بعضی هم به داد و ستد پرداختند.

 

-5 در زمانهای قدیم انسانها چگونه داد و ستد میکردند؟

از راه مبادله ی کالا به کالا

 

-6 داد و ستد به صورت مبادله ی کالا به کالا چگونه بود؟

برای مثال، اگر کشاورزی بیشتر از مصرف خود و خانوادهاش گندم داشت، مقداری از آن را به کسی که ابزارهای کشاورزی می ساخت یا ظرفهای سفالی تولید می کرد ، میداد و وسیله ای را که به آن نیاز داشت، میگرفت.

 

-7 داد و ستد به صورت مبادله ی کالا به کالا چه مشکالتی را به وجود می آورد؟

(1 بایستی کسی را پیدا میکردند تا کلای او را نیاز داشته باشند

(2 افراد راضی به معامله باشند

(3 برابری و ارزش یکسان کالاها و...

 

-8 برای حل مشکالت مبادله ی کالا به کالا چه چیزی اختراع شد؟

پول (سکه)

 

-9تمدّنهای بزرگ چگونه به وجود آمد؟

با پیدایش شهرهای بزرگ، تمدّنهای بزرگ به وجود آمدند.

 

-10 در گذشته، ادارهی سرزمینها به عهده ی چه کسی بود؟ 

فرمانروایان

 

-11 فرمانروایان برای برقراری نظم در سرزمین خود چه کار میکردند؟

قانون وضع میکردند.

 

-12 فرمانروایان برای وسیع کردن قلمرو حکومت خود چه میکردند؟

به سرزمینهای دیگر حمله و آنها را تصرّف میکردند.

 

-13 چگونه زمینه برای اختراع خط فراهم شد؟

رونق داد و ستد و نیاز انسان به نوشتن قراردادها و نگهداشتن بعضی اطلاعات ، زمینه را برای اختراع خط فراهم کرد.

 

-14 ویژگیهای تمدّن را نام ببرید.

- آثار هنری

- خط

- حکومت و فرمانروا

- داد و ستد، عقاید مذهبی

- قانون و مقرّرات

- تقسیم کار و مهارت در کارها

 

-15همزمان با پیدایش تمدّنهای باستانی در ایران، در کجا تمدّنهای دیگری پدید آمدند؟

در سرزمین بین النّهرین ( بین رود دجله و فرات )

 

-16چند تمدّن را نام ببرید و هر یک در کنار کدام رودها پدید آمدهاند؟

تمدّن :آشور، بابل، مصر و سومر ـ

آشور در کنار رود دجله،

بابل در کنار رود بین النّهرین،

سومر در کنار رود کارون،

مصر در کنار رود نیل

 

-17دو تمدّن باستانی را که در گذشتههای دور در ایران پدید آمدند و از بین رفتند، نام ببرید.

شهر سوخته، جیرفت

 

-18تمدّن ایلام چه زمانی و در کجا به وجود آمد؟

حدود چهار تا پنج هزار سال پیش در ناحیه ای که امروز خوزستان نام دارد.

 

-19تمدّن ایلام کنار کدام رود به وجود آمد؟

رود کارون

 

-20تمدّن ایلام در محدوده ی کدام استان امروزی ایران پدید آمد؟

خوزستان

 

-21در زمان تمدّن ایلام، چه شهری پایتخت بود؟

شوش

 

-22 در دورهی تمدّن، شغل مردم ایالم چه بود؟

مردم ایلام به کشاورزی، دامداری، فلزکاری، سفالگری، نجّاری ، مجسّمه،سازی ، تجارت و ... مشغول بودند.

 

-23یکی از بناهای به جامانده از شهر شوش در زمان تمدّن را نام ببرید.

پرستشگاه چُغاز نبیل

 

-24 پرستشگاه چُغاز نبیل در کدام شهر قرار دارد؟

شوش

 

-25 چگونه میتوان پی برد که ایالمی ها از خط میخی استفاده میکردند؟

از لوح های گلی به جا مانده از آن روزگار

 

-26 ایالمی ها از خطّ میخی استفاده میکردند.

 

-27 ایالمی ها پیش از خطّ میخی از چه خطّی استفاده میکردند؟

خطّ تصویری

 

-28خطّ تصویری چگونه بود؟

برای نوشتن هر چیز شکل آن را میکشیدند.

 

نظرات (۰)
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی
Arrow دانلود اپلیکیشن