سوالات متن درس اول پیام های آسمانی هفتم

سوالات متن درس اول پیام های آسمانی هفتم

 بینای مهربان 1- دو مورد از نشانه های محبت خداوند نسبت انسان را نام ببرید ؟

1) مراقبت و توجه دایمی خداوند نسبت به ما

2) برتری دادن انسان بر سایر موجودات

 

2- منظور از شکر زبانی چیست؟

سپاسی که فقط از طریق زبان بیان می شود . وقتی کسی در انجام کاری به ما کمک می کند و می گوییم متشکریم . این ساده ترین نوع شکر است که به آن شکر زبانی گفته می شود

ادامه مطلب ...
سوالات متن درس چهارم پیام های آسمانی هفتم

سوالات متن درس چهارم پیام های آسمانی هفتم

 عبور آسان 1- پیام ومفهوم آیه ( و ما ارسلناکَ الا رحمه للعاَلمین) را بنویسید.

حضرت محمد (ص) پیامبر رحمت برای تمام جهانیان است.

 

2- چرا حالت انسان ها هنگام روبرو شدن با مرگ متفاوت است؟

 احساس هر کس متفاوت با اعمالی است که در این دنیا انجام داده است.

ادامه مطلب ...
سوالات متن درس پنجم پیام های آسمانی هفتم

سوالات متن درس پنجم پیام های آسمانی هفتم

 پیامبر رحمت 1- مفهوم آیه ( انک لعلی خلق عظیم ) چیست ؟

اخلاق پیامبر را بسیار نیکو معرفی میکند

 

2- عبارت ( پیامبر را آزار می داد ومسخره اش می کرد ولی وقتی مریض شد پیامبر به عیادتش رفتند) بیانگر کدام ویژگی اخالقی پیامبر است.

بزرگواری ومحبت.

ادامه مطلب ...
سوالات متن درس نهم پیام های آسمانی هفتم

سوالات متن درس نهم پیام های آسمانی هفتم

 به سوی پاکی 1- امام رضا علیه السالم در مورد چیزهای حلال و حرام چه می فرمایند؟

 

2- یکی از مواردی که خداوند ما را به اجتناب و دوری از آن ها دستور داده نجاسات است.

 

3- رعایت طهارت و دوری از نجاسات موجب چه چیزی می شود؟

نه تنها موجب سلامتی جسم و روح ما می شود بلکه مقدمه و شرط قبولی برخی عبادات نیز هست.

ادامه مطلب ...
سوالات متن درس دهم پیام های آسمانی هفتم

سوالات متن درس دهم پیام های آسمانی هفتم

 ستون دین 1- خداوند برای نشان دادن ارزش نماز چه فرموده اند؟

بر پا داشتن نماز آن قدر ارزشمند است که آن را به تمام پیامبران آموخت و از آنان خواست مردم را نیز بر پا داشتن نماز سفارش کنند.

 

2- پیامبر اکرم (ص) در مورد نماز انسان چه می فرماید؟

آن گاه که انسان با ایمان ......... هرگز زمان را رها نمی کردی.

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن