درس هفتم هدیه های آسمانی سوم

درس هفتم هدیه های آسمانی سوم

 بوی بهشت 

 

1- چگونه به پدر و مادر خود نیکی می کنید ؟
در کارها به پدر و مادرم کمک می کنم، به حرف های آنها گوش می دهم و همیشه به آنها احترام می گذارم

 

۲. چرا پیامبر فرمود خداوند اویس را خیلی دوست داشت ؟

به خاطر اینکه اویس به مادرش احترام می گذاشت.

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن