درس پنجم مطالعات اجتماعی نهم

درس پنجم مطالعات اجتماعی نهم

 پراکندگی زیست بوم های جهان 

 

1- زیست بوم (بیوم) چیست ؟

 زیست بوم یک ناحیه ی جغرافیایی است که در آن ، انواع خاصی از گیاهان و جانوران زندگی می کنند و ناحیه ی مشخصی را به وجود می آورد .

 

2- وجود هر زیست بوم در یک ناحیه به چه عواملی بستگی دارد؟ یا تنوع زیست بوم ها به چه عواملی بستگی دارد؟ ؟

آب و هوا ، شکل ناهمواری ها ، میزان ارتفاع زمین و جنس خاک .

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن