سوالات متن درس چهارم پیام های آسمانی هفتم

سوالات متن درس چهارم پیام های آسمانی هفتم

 عبور آسان 1- پیام ومفهوم آیه ( و ما ارسلناکَ الا رحمه للعاَلمین) را بنویسید.

حضرت محمد (ص) پیامبر رحمت برای تمام جهانیان است.

 

2- چرا حالت انسان ها هنگام روبرو شدن با مرگ متفاوت است؟

 احساس هر کس متفاوت با اعمالی است که در این دنیا انجام داده است.

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن