درس پنجم پیام های آسمانی نهم

درس پنجم پیام های آسمانی نهم

 رهبری در دوران غیبت  1- پس از رحلت رسول خدا وظیفه هدایت و رهبری مردم برعهده ی امامان قرار گرفت .

 

2- امامان در مسیر هدایت و اجرای دستورات الهی با دو مشکل بزرگ مواجه بودند آنان مشکلات چه بود ؟

1) وجود حاکمان ظالم که امامان را تحت فشار می گذاشتند
2) مردم بدلیل ترس از حاکمان و دلبستگی به دنیا وظایف خود را در حمایت و پیروی از امامان انجام نمی دادند

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن