درس نوزدهم مطالعات اجتماعی هشتم

درس نوزدهم مطالعات اجتماعی هشتم

 ویژگی های منطقه جنوب غربی آسیا 1- منطقه‌ی جنوب غربی آسیا شامل چه محدوده‌هایی از این قاره است؟

از تنگه بسفر و داردانل در ترکیه تا کوه‌های پامیر در مشرق و از آنجا تا خلیج عدن و بابالمندب را در بر میگیرد.

 

2- منطقه‌ی جنوب غربی آسیا به کدام قاره‌ها متصل است؟

اروپا و آفریقا

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن