سوالات متن درس نهم پیام های آسمانی هفتم

سوالات متن درس نهم پیام های آسمانی هفتم

 به سوی پاکی 1- امام رضا علیه السالم در مورد چیزهای حلال و حرام چه می فرمایند؟

 

2- یکی از مواردی که خداوند ما را به اجتناب و دوری از آن ها دستور داده نجاسات است.

 

3- رعایت طهارت و دوری از نجاسات موجب چه چیزی می شود؟

نه تنها موجب سلامتی جسم و روح ما می شود بلکه مقدمه و شرط قبولی برخی عبادات نیز هست.

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن