درس ششم مطالعات اجتماعی هشتم

درس ششم مطالعات اجتماعی هشتم

 قوه قضائیه 1. چه کسانی از نوجوانان در برابر آسیب‌ها و تهدیدات محافظت می‌کنند؟

خود - خانواده - مدرسه - قانون

 

2. هر فرد چگونه می‌تواند از خودش در برابر آسیب‌ها و تهدیدات محافظت کند؟

هر فرد نسبت به بدن و روح و روان خود مسئول است و باید از اعمال و رفتاری که به سلامتی بدنی و روانی او لطمه می‌زند، پرهیز کند. البته در این راه باید همیشه از خداوند متعال کمک بگیریم و از طریق نماز و دعا از او بخواهیم تا ما را یاری کند که در راه راست حرکت کنیم و به وسوسه‌های شیطانی تسلیم نشویم.

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن