درس سوم پیام های آسمانی هشتم

درس سوم پیام های آسمانی هشتم

 همه چیز دردست تو 1- بهشتی که خداوند به نیکوکاران پاداش می‌دهد چگونه جایی است ؟

1) سر زمینی به وسعت آسمانها و زمین

2) پوشیده از باغ‌های بزرگ و قصرهای زیبا

3) رودهایش از شیر و عسل و آب های زلال

۴) سنگ ریزه های آن از مروارید و جواهرات

 

2- در بهشت از کدام مشکلات خبر نیست ؟

در بهشت از بیماری ، ترس ، اندوه و خستگی خبری نیست

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن