درس بیستم و سوم مطالعات اجتماعی هشتم

درس بیستم و سوم مطالعات اجتماعی هشتم

 قاره آمریکا 1- آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی چگونه به یکدیگر متصلند؟

به وسیله خشکی باریکی که آمریکای مرکزی نامیده می‌شود.

 

2- قاره آمریکا بین کدام اقیانوس‌ها قرار گرفته است؟

- اقیانوس آرام در غرب

- اقیانوس اطلس در شرق.

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن