درس اول مطالعات اجتماعی پنجم

درس اول مطالعات اجتماعی پنجم

 من با دیگران ارتباط برقرار میکنم 


1- انسانها از زمان تولد با دیگران زندگی میکنند و با انها ارتباط دارند.

 

2- انسانها غیر از آب و غذا ا به چه چیزهایی حتیاج دارند؟  

آنها به ارتباط با دیگران نیز نیاز دارند.

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن