سوالات متن فصل اول علوم هفتم

سوالات متن فصل اول علوم هفتم

 تجربه و تفکر  

1- چند نمونه از نوآوری های متخصصان ایرانی را نام ببرید.

سد کرخه، بزرگ ترین سد خاکی - رسی خاورمیانه

شش داروی جدید زیست فنّاوری ایرانی

پهپاد پرندۀ هدایت پذیر از راه دور (ساخت ایران)

بنیانا اولین گوسالۀ شبیه سازی شده در خاورمیانه

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن