درس چهارم مطالعات اجتماعی هشتم

درس چهارم مطالعات اجتماعی هشتم

 وظایف دولت 1. چه کسانی شهروند ایران محسوب می‌شوند؟

همه کسانی که تابعیت دولت جمهوری اسلامی را دارند، چه شهری باشند، چه روستایی می‌شود.

 

2. شهروندان در رابطه با دولت چه حقوق و مسئولیت‌هایی دارند؟

آن‌ها حق دارند از خدمات دولت در زمینه‌های مختلف بهره‌مند شوند، و حق دارند آزادی بیان، اظهار نظر و انتقاد داشته باشند. در عین حال شهروندان وظیفه دارند به قوانین و مقررات کشور احترام بگذارند و آن‌ها را رعایت کنند، با دولت مشارکت و همکاری صمیمانه داشته باشند، مالیات خود را بپردازند و در هنگام جنگ از کشور دفاع کنند.

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن