درس پانزدهم مطالعات اجتماعی نهم

درس پانزدهم مطالعات اجتماعی نهم

 انقلاب اسلامی ایران 

 

1- چرا پس از کودتای 28مرداد مردم از وضعیت کشور ناراضی و ناراحت بودند؟

زیرا نفوذ و سلطه آمریکا بر ایران بیشتر شد. و مردم ایران از شکست نهضت ملی شدن نفت و تسلط دوباره بیگانگان بر کشورشان ناراحت بودند.

 

2- اهداف امریکایی ها از انجام تغییرات اجتماعی واقتصادی درایران چه بود؟

1) برای از بین بردن زمینه قیامهای مردمی

2) حفظ حکومت پهلوی

3) مقابله با هویت دینی جامعه اسلامی ایران

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن