درس چهاردهم هدیه های آسمانی ششم

درس چهاردهم هدیه های آسمانی ششم

 راز موفقیت 1- عوامل مهمی که ما را به موفقیت می رساند چیست؟ 

کوشش و پشتکار.

 

2- خداوند در قرآن درباره ی تلاش و کوشش چه فرموده است؟ 

برای انسان جز آنچه تلاش کرده ( هیچ نصیب و بهره ای) نیست.

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن