درس هفتم پیام های آسمانی هشتم

درس هفتم پیام های آسمانی هشتم

 یک فرصت طلایی 1- ویژگی های ماه مبارک رمضان را بیان کنید ؟

1) ماه برکت و آموزش خداوند

2) نفس ها در آن تسبیح است

3) خواب در آن عبادت است

4) اعمال در آن مقبول است 

5) دعاها در آن مستجاب است 

6) ثواب کارهای نیک ۷۰ برابر است 

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن