درس هجدهم مطالعات اجتماعی سوم

درس هجدهم مطالعات اجتماعی سوم

 مدرسه دوست داشتنی ما 1- خانه ی دوم دانش آموزان کجا است ؟
مدرسه

 

2- چه افرادی دریک دبستان یامدرسه کارمی کنند؟
مدیر،معاون یامعاونین،آموزگاران یادبیران،مربی ورزش،مربی بهداشت،دفتردار،سرایدار،خدمتگزارو……

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن