درس نهم پیام های آسمانی هشتم

درس نهم پیام های آسمانی هشتم

 تدبیر زندگانی 1- دو گروه در مورد نعمت ها و مال دنیا نظر اشتباهی دارند ، آنها را بیان کنید ؟

1) گروه اول معتقد هستند که نباید به نعمتها و مال دنیا توجه کرد و نباید از آنها استفاده کرد

2) گروه دوم معتقدند که باید برای نعمتها و مال حلال تلاش کرد و به هر مقداری می‌توان از آن برداشت و مصرف کرد

 

2- چرا نظر گروه اول نادرست است ؟

زیرا آنان بی‌دلیل خود را از نعمتهای الهی محروم می‌کنند . قرآن گروه اول را توبیخ می کند زیرا هیچ کس حق ندارد نعمت های حلال خداوند را حرام بداند

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن