درس نهم هدیه های آسمانی چهارم

درس نهم هدیه های آسمانی چهارم

 کودک شجاع 1 – محمد بن علی بن موسی الرضا کیست ؟

امام نهم ما یعنی محمد تقی یا امام جواد

 

2 – امام جواد در کودکی در جواب مامون که گفت تو چرا فرار نکردی چه گفت ؟

فرمودند من خطایی نکردم که فرار کنم

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن