درس شانزدهم هدیه های آسمانی چهارم

درس شانزدهم هدیه های آسمانی چهارم

 اسب طلایی 1- اگر به امانت دیگران آسیب برسانیم باید چه کنیم ؟

باید خسارت آن را جبران کنیم به نحوی که صاحب امانت راضی شود

 

2- بین ضرب المثل یک کلاغ و چهل کلاغ و موضوع درس چه ارتباطی است ؟

مومنان اسرار یکدیگر را حفظ کنند و اگر حامل پیامی هستند بدون تغییر آن را به صاحبش برسانند

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن