درس سیزدهم پیام های آسمانی هشتم

درس سیزدهم پیام های آسمانی هشتم

 کلید گنج ها 1- امام علی در نامه خود به امام حسن درباره دعا چه فرمود ؟

- خدا به تو فرصت داده و جواب دادن را بر خود واجب کرده

- تو هر گاه او را بخوانی می‌شنود و رازت را می‌دانند 

- نیاز و اندوهت را به او بگو تا مشکل و غمت را برطرف کنیم 

- از او افزایش عمر ، تندرستی و گشایش روزی را بخواهد

- با دعا درهای نعمت و رحمت را به روی خود باز کن و ...

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن