درس سوم مطالعات اجتماعی پنجم

درس سوم مطالعات اجتماعی پنجم

 همدلی با دیگران 1- آیا وقتی کسی غمگین و یا نا امید است ما می توانیم کاری کنیم تا او احساس بهتری پیدا کند ؟ برای پاسخ خود یک مثال بزنید ؟

بله می‌توانیم مثلا وقتی برای یکی از دوستانمان اتفاق ناراحت کننده ای افتاده ما می‌توانیم کاری کنیم تا احساس بهتری پیدا کند

 

2- همدلی یعنی چه ؟

یعنی اینکه بتوانیم احساسات و رفتار و وضعیت دیگران را درک کنیم و خودمان را جای بقیه بگذاریم و شرایط او را درک کنیم

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن