درس دوازدهم پیام های آسمانی هشتم

درس دوازدهم پیام های آسمانی هشتم

 ارزش کار 1- بر اساس سخن امام باقر مردن در چه حالی عبادت است ؟

مردن در حال کار و تلاش عبادت خداست

 

2- رسول خدا درباره ارزش کار چه فرموده ؟

عبادت ده جز دارد که نه جزء آن کسب و کار حلال است

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن