درس بیست و سوم مطالعات اجتماعی هفتم

درس بیست و سوم مطالعات اجتماعی هفتم

 عقاید و سبک زندگی مردم ایران باستان 

 


1-آیا در ایران باستان به تعلیمات مذهبی اهمیت می دادند؟

در ایران باستان، تعلیمات مذهبی نقش و تأثیر زیادی در زندگی فردی و اجتماعی داشت

 

2- اقوام آریایی چه چیزهایی را مقدس می شمرند؟

برخی از عناصر خلقت مانند آب، آتش، خاک و باد را مقدس می شمردند و برای آنها خدایانی قائل بودند.

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن