درس اول هدیه های آسمانی دوم

درس اول هدیه های آسمانی دوم

 هدیه های خدا 1- خدای مهربان چه نعمت هایی به ما داده ؟

به ما گوش داده تا بشنویم، به ما پا داده تا بتوانیم حرکت کنیم، به ما دست داده تابتوانیم مشق بنویسیم و غذا بخوریم و …

 

2- به خدایی که این همه نعمت به ما داده باید چه بگوییم ؟

باید تشکر بکنیم و بگوییم خدایا ممنونم و خدایا شکرت.

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن