گام به گام جلسه اول درس دهم قرآن هفتم

گام به گام جلسه اول درس دهم قرآن هفتم

 فعالیت اول 

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید

 

ردیف کلمه  معنی
1 اِصبِر صبور و شکیبا باش
2 سَبِّح تسبیح گو
3 قَبل قبل از، پیش از
4 رِزق روزی
5 خَیر خوب ، بهتر ، بهترین
6 نَحنُ ما
7 عاقِبة عاقبت
8 تَقوی تقوا، پرهیزکاری

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن