درسنامه قواعد درس دوم (بخش پنجم) عربی هفتم

درسنامه قواعد درس دوم (بخش پنجم) عربی هفتم

 کم 

 

به معنای (چند، چقدر) در ابتدای جمله می آید و برای شمارش و سؤال از تعداد اشخاص و اشیاء به کار میرود. و در پاسخ به آن از اعداد استفاده

میکَنیم

 

کم طِفالًا جنبَ الباب؟ : چند تا کودک کنار در است؟

 

ثالثة : سه تا

 

برای پاسخ به سؤال (کم) باید حداقل اعداد یک تا دوازده را بدانیم:

1 واحد
2 اِثنان
3 ثالثة
4 أربَعَة
5 خَمسة
6 سِتَّة
7 سَبعَة
8 ثَمانیة
9 تِسعة
10 عَشَرَة
11 أحَدَ عَشَرَ
12 اِثنا عَشَرَ

ادامه مطلب ...
درسنامه قواعد درس سوم عربی هفتم

درسنامه قواعد درس سوم عربی هفتم

 کَیفَ  

کَیفَ: (چطور)

 

در ابتدای جمله می آید و برای پرسش از حالت و چگونگی انجام یک کار به کار می رود.

 

سوال :

 

کَیفَ حالُکَ 

 

پاسخ :

 

أنا بِِخَیرٍ.

 

سوال :

 

کیفَ وَصلتِ؟

 

پاسخ :

 

وَصلتُ بسرعَةٍ.

 

ادامه مطلب ...
درسنامه قواعد درس چهارم عربی هفتم

درسنامه قواعد درس چهارم عربی هفتم

 فعل ماضی  

فعل :

 

فعل کلمه ای است که بر انجام کار یا روی دادن حالتی در زمان معیّن توسط شخصی دلالت میکند. فعلها از نظر زمان به سه حالت تقسیم میشوند:

 

-1 ماضی (گذشته)

 

-2 مضارع (حال)

 

-3 مستقبل (آینده)

 

که در پایه هفتم از درس پنجم تا پایان درس نهم با فعل ماضی آشنا خواهید شد.

 

قابل ذکر است دانستن ساختار فعل به عنوان کلمه ای مهم ، اهمیّت فراوانی دارد و یادگیری های آینده شما به تسلّط شما در افعال عربی بستگی

دارد. بنابراین در فراگیری و تسلّط بر ساختار فعل های عربی دقّت و کوشش لازم را داشته باشید.

 

فعل ماضی:

 

 

فعلی است که بر زمان گذشته دلالت کند و انجام آن پایان پذیرفته باشد ، که در زبان عربی 14 حالت شخص متفاوت دارد که هر کدام از نظر جنس

(مذکر و مؤنث بودن) و تعداد (مفرد ، مثنی ، جمع) با هم متفاوت هستند.

 

نکات مهم برای یادگیری ساخت فعل ماضی

 

ساخت فعل ماضی :

 

ریشه ی فعل + علامت مخصوص فعل یا همان شناسه ی فعل

 

ادامه مطلب ...
درسنامه قواعد درس پنجم عربی هفتم

درسنامه قواعد درس پنجم عربی هفتم

 فعل ماضی  فعل سوم شخص مفرد (غائب) 

 

فعلی که در باره ی آنها صحبت می کنیم و در واقع آنها حاضر یا شنونده نیستند و نکته قابل توجه این است که مفرد مذکر این فعل علامت مخصوص

ندارد و آخر فعل حرکت (ــَ) می گیرد.ولی علامت مفرد مؤنث آن (ت) ساکن می باشد که به آخر ریشه ی فعل اضافه میشود

 

هُوَ  فَعَلَ. :

 

(او انجام داد مذکر)

 

هیَ فَعَلَت :

 

(او انجام داد مؤنث)

 

ادامه مطلب ...
درسنامه قواعد درس ششم عربی هفتم

درسنامه قواعد درس ششم عربی هفتم

 فعل ماضی  

 اوّل شخص جمع 

 

این فعلی است که گویندگان(دو یا چند گوینده)با آن انجام دادن کاری را بهخودشان نسبت می دهند. مانند:

 

ما رفتــیم = نَحْنُ ذَهَبْنـــــا               

 

این حالت از فعل در عربی نامش « متکلم مَعَ الْغَیر » است.

 

«متکلم=گوینده» ، «مَعَ =با» ، «الغَیر =دیگری»:

 

گوینده بیش از یکی است(دو یا چند گوینده)

 

این حالت از فعل برای (مثنی و جمع ) و (مذکر و مونث) یکسان بکار می رود.

 

میدانید که هر فعل در فارسی و عربی دارای شناسه ای است که این شناسه نوع حالتِ فعل؛ مثلاً : (اوّل شخص و یا دوّم شخص ویا...) بودن را به

ما نشان می دهد.

 

شناسه اوّل شخص جمع درفعل فارسی (یم) است ودرفعل عربی (نا) است که به آخر ریشه فعل {سه حرف اصلی} آن اضافه می شود.

 

ادامه مطلب ...
درسنامه قواعد درس هفتم عربی هفتم

درسنامه قواعد درس هفتم عربی هفتم

 فعل ماضی  

 فعل دوم شخص جمع (مخاطب) 

 

فعلی است که در این فعل ها افرادی مورد خطاب بوده و ما با آنها صحبت می کنیم و در واقع این افراد شنونده هستند ،

 

که شامل چهار فعل است :

 

- دو فعل برای جمع که از لحاظ جنس (مذکر و مؤنث) باهم متفاوت هستند و علامت مخصوص فعل برای جمع مذکر (تُم) و برای جمع مؤنث (تُنَّ)

میباشد

 

- دو فعل برای مثنی که از لحاظ جنس (مذکر و مؤنث) باهم یکسان هستند و علامت مثنای مذکر و مونث (تُما) است که به آخر ریشه ی فعل اضافه

می شود.

ادامه مطلب ...
درسنامه قواعد درس هشتم عربی هفتم

درسنامه قواعد درس هشتم عربی هفتم

 فعل ماضی  

 فعل سوم شخص جمع (غایب) 

 

فعلی که درباره ی آنها صحبت می کنیم و در واقع آنها حاضر یا شنونده نیستند. که شامل چهار فعل است که دو فعل برای جمع که از لحاظ جنس

(مذکر و مؤنث) باهم متفاوت هستند و دو فعل برای مثنی که از لحاظ جنس (مذکر و مؤنث) با هم متفاوت هستند.

 

علامت مخصوص فعل برای :

 

جمع مذکر (وا) 

 

جمع مؤنث (نَ) 

 

مثنای مذکر (ا)

 

مثنای مؤنث (تا) است

ادامه مطلب ...
صرف فعل ماضی عربی هفتم

صرف فعل ماضی عربی هفتم

14 صیغه افعال ماضی:

مثال ها از ریشه فعل (فـ.ت.ح)

 

صیغه
ضمیر
فعل
مفرد مذکر غایب هُوَ فَتَحَ
مثنای مذکر غایب هُما فَتَحَا
جمع مذکر غایب هُمْ فَتَحَوا
مفرد مونث غایب هِیَ فَتَحَتْ
مثنی مونث غایب هُما فَتَحَتا
جمع مونث غایب هُنَّ فَتَحْنَ
مفرد مذکر مخاطب أنْتَ فَتَحْتَ
مثنی مذکر مخاطب أنْتُما فَتَحْتُما
جمع مذکر مخاطب أنْتُم فَتَحْتُم
مفرد مونث مخاطب أنْتِ فَتَحْتِ
مثنای مونث مخاطب أنْتُما فَتَحْتُما
جمع مونث مخاطب أنْتُنَّ فَتَحْتُنَّ
متکلم وحده أنَا فَتَحْتُ
متکلم مع الغیر نَحْنُ فَتَحْنا

 

ادامه مطلب ...
درسنامه قواعد درس دهم عربی هفتم

درسنامه قواعد درس دهم عربی هفتم

 روز ها ، فصل ها ، رنگ ها  

 روزهای هفته (أیامُ األُسبُوع) 

 

در عربی نیز روزهای هفته از شنبه آغاز میشود:

 

السبت شنبه
الأحد  یکشنبه
الأثنین  دوشنبه
الثلاثاء  سه شنبه
الأربعاء  چهارشنبه
الخمیس  پنج شنبه
الجمعه  جمعه

 

 فصلها (الفُصول) 

الرَّبیع  بهار
الصَّیف  تابستان
الخَریف  پاییز
الشِّتاء زمستان

ادامه مطلب ...
Arrow دانلود اپلیکیشن